Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty Urbanistyczne „AKCJA- KREACJA”- Organizatorzy.

            Weekend po majówce już od kilku lat zarezerwowany jest tradycyjnie na ogólnopolską konferencję naukową połączoną z warsztatami projektowania urbanistycznego. W czasie pierwszych dwóch dni konferencji uczestnicy wysłuchują referatów zaproszonych specjalistów oraz występują z własnymi prezentacjami. Kolejne dni studenci z całej Polski spędzają na warsztatach urbanistycznych, których wymiernym efektem są plansze...
Czytaj dalej

Konferencja Eko-Urbanistyka w Krakowie – Uczestnicy.

            Tematem tegorocznej edycji warsztatów była Eko-urbanistyka (26 – 28 kwietnia). Uczestnicy warsztatów oprócz wygłoszenia własnych referatów oraz wysłuchania wystąpień eksperckich mieli za zadanie stworzyć koncepcję zagospodarowania terenu. Pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja wykładowa, podczas której przedstawiono problematykę współczesnego zagospodarowania przestrzennego i jego powiązania z ekologią i ochroną środowiska, a...
Czytaj dalej

Konferencja Naukowa „Dokąd zmierzasz Gospodarko Przestrzenna?”

Członkowie Koła w dn. 11- 13 kwietnia wzięli udział w konferencji naukowej „Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna? – czyli o historii, perspektywach i problemach gospodarki przestrzennej” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej na SGGW. Tematyka konferencji miała na celu skonfrontowanie teoretycznych podstaw dostarczanych przez środowisko uczelniane z zapotrzebowaniem na poszczególne umiejętności absolwenta gospodarki przestrzennej na...
Czytaj dalej