„Analiza układu urbanistycznego Wrocławia” – wyjazd naukowy do Wrocławia.

W dniach 30 maja – 1 czerwca dwunastu członków koła brało udział w wyjeździe dydaktycznym do Wrocławia. Osoby uczestniczące w projekcie przygotowały przed wyjazdem prezentacje dotyczące rozmieszczenia poszczególnych zabytków w przestrzeni miasta oraz ich wzajemnych powiązań i wpływu na otoczenie. Wszyscy uczestnicy wyjazdu bardzo dobrze przygotowali się do projektu, przedstawiając w terenie poszczególne miejsca: Kościół...
Czytaj dalej

Spotkanie ze specjalistą.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Spotkanie ze specjalistą” odbyło się 8 maja 2008r. Tego dnia gościliśmy przedstawiciela firmy „Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami F.M.U. Rek-Mar”, który przedstawił nam zakres działalności firmy oraz wymagania stawiane kandydatom na pracowników...
Czytaj dalej