Wyjazd naukowy do Torunia

Podczas jednego z grudniowych weekendów (16 – 18 grudnia) Toruń stał się celem naszego wyjazdu naukowego. W tym czasie poznaliśmy średniowieczną tkankę miejską oraz zapoznaliśmy się z przykładami zachowanej średniowiecznej architektury miasta. Ponadto na podstawie przygotowanych wcześniej informacji uczestnicy wyjazdu wygłosili prezentacje dotyczące uwarunkowań rozwoju urbanistycznego Torunia, historii miasta i jego transformacji przebiegających na przestrzeni...
Czytaj dalej

Spotkanie ze specjalistą

W ramach wydarzenia z cyklu „Spotkanie ze specjalistą” gościliśmy mgr. inż. arch. Wojciecha Oleńskiego –  pracownika Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, członka Council On Tall Buildings And Urban Habit. Temat wykładu – „Od obrazów Canaletta do cyfrowego modelu miasta” – dotyczył analizy wpływu wysokościowców na panoramę Warszawy. Nasz gość odpowiadał również na pytania...
Czytaj dalej

Nauka w służbie Ziemi – „Warszawa – przestrzenny nieład czy niedostrzegany potencjał”.

Po raz kolejny w historii KNGP w dn. 20 kwietnia mieliśmy swój udział w przygotowywaniu konferencji będącej formą celebrowania Dnia Ziemi na naszym Wydziale. Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Studentów GEOIDA, mające formę seminarium naukowego. Ze względu na temat przewodni edycji, który zawierał się w obszarach zainteresowań członków Koła, zajęliśmy się stroną merytoryczną...
Czytaj dalej