Wchodzimy w kadencję 2018/19

29 listopada 2018 roku odbyło się walne spotkanie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej kończące kadencję ustępującego Zarządu Koła. Ustępujący Zarząd w składzie Prezes Marta Zabost, Skarbnik Piotr Firlej, Sekretarz Jakub Kaczorowski oraz członkowie Zarządu Ewelina Jasik i Jan Ruciński podziękował za wspólną pracę w kończącej się kadencji, a ustępująca Pani Prezes podsumowała działania w...
Czytaj dalej

GIS Day 2018: GIS w Stolicy

W piątek 23 listopada na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się 8. edycja GIS Day; GIS w Stolicy. Tematyka konferencji była głównie skupiona na temacie wykorzystania programów GIS w administracji. Konferencję uroczyście otworzył dr inż. Michał Orzechowski – Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Leśnego SGGW. Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele świata nauki...
Czytaj dalej

KNGP na debacie o CPK

Reprezentacja Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej wzięła 8 listopada br. udział w debacie „Czy Polsce potrzebny jest Centralny Port Komunikacyjny” organizowanej przez Klub Jagielloński. W debacie wzięli udział: wiceminister Mikołaj Wild – pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, dr hab. Anna Konert – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, ekspert z zakresu prawa lotniczego oraz...
Czytaj dalej