2009

Grant Rektorski: “Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wokół jeziora Łąkie w gminie Skępe”