Spotkanie KOŁA

W czwartkowy wieczór, 12 marca 2015 roku, członkowie i kandydaci spotkali się, aby podyskutować na temat zbliżających się wydarzeń, których nasze Koło Naukowe będzie członkiem, bądź organizatorem. Koordynatorzy poszczególnych z nich opowiedzieli o projektach, za które są odpowiedzialni oraz zachęcili zebranych do uczestnictwa i pomocy.

Wszystkich nieobecnych członków i kandydatów zachęcamy do angażowania się w nadchodzące projekty i wydarzenia. Ich różnorodność sprawia, że każdy może znaleźć wśród nich coś odpowiedniego dla siebie.