Grant Rektorski 2013

Grant Dziekański: „Analiza zjawiska niekontrolowanego rozprzestrzeniania się miast na przykładzie warszawskiej dzielnicy Białołęka”

Projekt badawczy realizowany na wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej pt. „Analiza zjawiska niekontrolowanego rozprzestrzeniania się miast na przykładzie warszawskiej dzielnicy Białołęka” stanowi opracowanie naukowe podejmujące tematykę zjawiska niekontrolowanej suburbanizacji na terenach podmiejskich (ang. urban sprawl). Ze względu na szeroki zakres terytorialny oraz problemowy zjawiska, jego charakterystykę przedstawiono w skali miasta, dzielnicy, a następnie szczegółowo zanalizowano w obrębie wybranego fragmentu osiedla mieszkaniowego. W wyniku przeprowadzenia wieloaspektowych badań i analiz Członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej sformułowali wniosek o występowaniu zjawiska urban sprawl na objętym opracowaniem obszarze oraz wskazali negatywne cechy zagospodarowania terenu stanowiące jego konsekwencję. Efektem finalnym prac niniejszego opracowania jest projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wybranego fragmentu dzielnicy Białołęka prezentującego propozycję prawidłowego zagospodarowania analizowanego obszaru.

Tekst – Analiza urban sprawl KNGP PW