WYJAZD DO WROCŁAWIA

W dniach 16 – 19 kwietnia 2015 roku kilkunastu członków Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej udało się do Wrocławia, aby wziąć udział w dwóch konferencjach zorganizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

Pierwszy dzień naszego wyjazdu spędziliśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie mieliśmy okazję wziąć udział w konferencji pt. „MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną”. Głównym tematem tej konferencji był problem partycypacji społecznej i jej udział w współczesnym zarządzaniu przestrzenią miejską.

KONFERENCJA#1        KONFERENCJA#2

Następne dni upłynęły pod znakiem drugiej konferencji – II Wrocławskiego Przeglądu  Studenckich Badań Geograficznych pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH. Pierwszego dnia poza możliwością wysłuchania prelegentów, mieliśmy też okazję zaprezentować zebranym efekty pracy naszego Koła, a także jego członków. W trakcie III sesji referatowej, Anna Jachimowicz przedstawiła wszystkim grant realizowany przez KNGP PW w 2011 roku - „Analiza uwarunkowań, stanu i możliwości zagospodarowania terenu Zakrzówka”. Chwilę potem Zofia Przetakiewicz i Jakub Ambroziewicz zaprezentowali zgromadzonym efekt pracy grupy członków naszego Koła, którzy z własnej inicjatywy wzięli udział w konkursie na stworzenie koncepcji zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie. Organizatorzy tej konferencji zorganizowali również wycieczkę po Wrocławiu, pokazując najcenniejsze zabytki tego miasta i odkrywając niekiedy nieznaną historię danych miejsc.

Jednakże wyjazd do Wrocławia to nie tylko czas udziału w konferencji, ale także czas spędzony w gronie dobrych znajomych na odkrywaniu różnych części miasta, zarówno tych bardziej znanych, jak i tych mniej znanych, ale także tych nietypowych (jak te poniżej).

KONFERENCJA#2        KONFERECJA#4