„Stare, nowe, betonowe – blaski i cienie polskich blokowisk” – konferencja naukowa

W dniach 6-7 grudnia reprezentacja KNGP wzięła udział w konferencji naukowej poruszającej problematykę stanu zabudowy wielorodzinnej typu blokowego w Polsce. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się prelegenci, którzy przedstawili sytuację blokowisk polskich w poszczególnych miastach oraz złożoną problematykę zagospodarowania przestrzennego tych miast. W drugim dniu wydarzenia wysłuchaliśmy prezentacji zaproszonych gości z zagranicy – szczególnie ciekawym wykładem był ten wygłoszony przez dr. Andreasa Billerta z Frankfurtu. Nasza koleżanka Lucyna Basińska zaprezentowała podczas konferencji referat opisujący sytuację mieszkań wielorodzinnych na podwarszawskim Tarchominie. Po skończonych prezentacjach i wystąpieniach nastąpiło krótkie podsumowanie konferencji, rozdanie drobnych upominków i serdeczne pożegnania.