Spotkanie na temat partnerstwa publiczno-prywatnego

Połowa maja już za nami, ale „TrzyMAJ z Gospodarką Przestrzenną” trwa w najlepsze! W miniony czwartek (14.05) mogliśmy uczestniczyć w kolejnym wydarzeniu, zorganizowanym w ramach wspólnej inicjatywy trzech warszawskich kół naukowych: Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej PW, Studenckiego Koła Gospodarki Przestrzennej SGGW oraz Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej „Spatium” UW.

Tym razem gościliśmy na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie Koło Naukowe „Spatium” przygotowało spotkanie oraz debatę poświęconą partnerstwu publiczno-prywatnemu. Wykład miał na celu przybliżenie słuchaczom istoty tej formy realizacji usług publicznych, jak również szans i zagrożeń, jakie temu towarzyszą.

Prelegenci w sposób ciekawy oraz kompleksowy przedstawili zagadnienie partnerstwa publiczno-prywatnego:

  • Pani dr Dorota Mantey z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW zaprezentowała teoretyczne podstawy formuły PPP,
  • Pani Karolina Frytek z Wydziały Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Stołecznego Urzędy Miasta opowiedziała o roli, jaką odgrywa miasto, jako partner publiczny; omówione zostały również niektóre z projektów, które w przyszłości będą realizowane w Warszawie w formule PPP,
  • Pan Krzysztof Ławicki, dyrektor ds. operacyjnych firmy AMS, rzeczowo wyjaśnił, jak wygląda taka współpraca od strony partnera prywatnego; szczegółowo zaprezentowano flagowy warszawski projekt, realizowany w formule PPP we współpracy z firmą AMS, czyli nowe wiaty przystankowe.

Po zakończeniu wszystkich prelekcji przyszedł czas na krótką debatę. Padały pytania m. in. o to, jakie są dobre i złe strony takiej formy prowadzenia projektów oraz czy istnieje jakiś modelowy przykład, który można uznać za wzór dla przyszłych projektów realizowanych w formule PPP.

A już za tydzień odbędzie się ostatnie wydarzenie w ramach „TrzyMAJ z Gospodarką Przestrzenną” – warsztaty urbanistyczne „Jasne granice – czytelne ulice”, organizowane przez nasze Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej PW. Co prawda zapisy już dawno zostały zakończone, jednak chętnych odsyłamy po szczegóły na naszą stronę internetową oraz profil na Facebook’u. Zapowiada się fantastyczny weekend!