Ogólnopolska studencka konferencja naukowa i warsztaty „>>Euro<< dla miasta, miasto dla >>Euro<<”. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?”

W konferencji, która odbyła się w dn. 5-8 kwietnia 2011 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uczestniczyli studenci z różnych ośrodków akademickich w Polsce, kadra naukowa oraz specjaliści zaangażowani w inwestycje związane z przygotowaniem miast polskich do EURO 2012.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z przedsięwzięciami podjętymi przez polskie miasta w świetle organizacji Euro 2012 i wpływu na ich rozwój gospodarczy, infrastrukturalny, społeczny i kulturalny.

Celem konferencji było przedstawienie bieżących działań zmierzających do przeprowadzenia tego niezwykle znaczącego dla Polski wydarzenia oraz poruszenie zagadnień dotyczących wpływu międzynarodowych wydarzeń na współczesny rozwój miast jako obszarów, które są esencją rozwoju ekonomicznego i gospodarczego regionów i krajów. Warsztaty polegały na grupowym rozwiązaniu problemów organizmu miejskiego w obliczu organizacji wydarzeń międzynarodowych. Celem warsztatów była nauka podejścia do miasta jak do żywego organizmu, w którym wielość procesów i powiązań zależy od instytucji, przedsiębiorstw i relacji. Innowacyjność, kompleksowe podejście i gotowość do poznania tkanki miejskiej w niekonwencjonalny sposób – tym wykazali się nasi Kołowicze w czasie konferencji.