Warsztaty Urbanistyczne w Krakowie

Warsztaty, które odbyły się w dn. 12 – 15 kwietnia stanowiły projekt Koła Naukowego Polityki Regionalnej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Edycja 2011 dotyczyła rewitalizacji krakowskich osiedli bloków z wielkiej płyty. Hasłem przewodnim było „Revitalization, Renovation, Revelation!”. Ośmioosobowa grupa przedstawicieli KNGP tworzyła jeden z zespołów biorących udział w konkursie, którego celem było przyjrzeć się osiedlom z wielkiej płyty, ocenić ich znaczenie w procesie kształtowania się struktury miasta Krakowa oraz dokonać zmian dotyczących wyglądu i funkcjonalności pojedynczych budynków jak i całych osiedli.

Zgromadzeni mogli wysłuchać prezentacji Głównego Architekta Krakowa, Kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miasta Kraków oraz profesorów i doktorów pracujących na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tego dnia przydzielone zostały również obszary, dla których studenci mieli przygotować swoje koncepcje zagospodarowania. Należało w nich poruszyć zagadnienia takie jak stworzenie centrum obszaru, poprawa jakości sieci komunikacyjnej oraz wzrost walorów estetycznych osiedli. Dzień trzeci wypełniła praca w terenie oraz komputerowe opracowywanie projektów. Ostatniego dnia warsztatów poszczególne grupy robocze prezentowały swoje dokonania przed gremium profesorów, które wybrało najlepsze prace.  Reprezentacja Koła zajęła ze swoim projektem drugie miejsce. Dostrzeżono w nim praktyczne połączenie rozwiązań czysto urbanistycznych oraz przyrodniczych. Uczestnicy zostali nagrodzeni zestawami książek oraz gadżetów związanymi z miastem Kraków.