Walne zebranie KNGP

27 maj 2015 roku zapisze się w kalendarzu nie tylko jako dzień, w którym odbył się finał Ligi Europejskiej w Warszawie, ale także jako dzień, w którym miało miejsce Walne Zebranie KNGP.

Członkowie i kandydaci Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennego PW zebrali się, aby przedstawić nowo stworzony Regulamin Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, a następnie dyskutowali nad jego kształtem, aby ostatecznie przystąpić do głosowania nad jego przyjęciem.

Regulamin Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej pojawi się niebawem na naszej stronie internetowej!

Na koniec spotkania nastąpiło podsumowanie niedawno zakończonych warsztatów urbanistycznych „Jasne granice – czytelne ulice”, kiedy wspominaliśmy to wydarzenie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.