Konferencja studencka „POkolei czas na Łódź”

Konferencja Naukowa połączona z Warsztatami Urbanistycznymi, która obyła się w Łodzi, dotyczyła rewitalizacji obszarów pokolejowych. Reprezentacja Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej składała się z 7 osób, studentów II i III roku.

Część wykładowa konferencji podzielona była na sesję ekspercką oraz sesje studenckie. Zaproszeni eksperci poruszyli tematy genezy powstania łódzkiego węzła kolejowego, a także jego wpływ na rozwój aglomeracji łódzkiej i obecne problemy kolei.

Warsztaty urbanistyczne rozpoczął wykład, podczas którego zostały określone i omówione wymagania, którym będą podlegać prace konkursowe. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wizję lokalną, by poznać robocze obszary projektowe. W ciągu dwóch kolejnych dni każdy zespół opracował własną koncepcję rewitalizacji terenów pokolejowych. W czasie tworzenia projektów można było skorzystać z porad ekspertów. Rozstrzygnięcie konkursu oraz podsumowanie osiągnięć wszystkich grup projektowych odbyło się czwartego dnia warsztatów.

Udział w Konferencji oraz w Warsztatach urbanistycznych był okazją do nabycia wielu praktycznych umiejętności związanych z naszym kierunkiem studiów oraz przydatnych w przyszłej karierze zawodowej.