„Kreatywna Przestrzeń Publiczna” Warsztaty urbanistyczne w Krakowie

Po raz kolejny w dniach 15 – 18  maja ośmiu przedstawicieli naszego Koła udali się na warsztaty organizowane przez Koło Polityki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tegoroczna edycja dotyczyła kształtowania „Kreatywnej Przestrzeni Publicznej”. Ośmioro członków Koła zostało podzielonych i przydzielonych do osobnych grup, gdzie współpracowali z innymi uczestnikami warsztatów. Celem tej pracy było stworzenie pomysłów i projektów dla Miasteczka Studenckiego AGH, które w zamierzeniu miałyby poprawić tamtejszą przestrzeń publiczną.

            Warsztaty zaczęły się wykładem inauguracyjnym, po którym wszyscy uczestnicy zostali zabrani na wizję lokalną terenów których dotyczył konkurs. Kolejne dwa dni poświęcone były na pracę w grupach i tworzenie koncepcji dla przestrzeni wokół akademików. W swoich projektach należało poruszyć zagadnienia takie jak stworzenie przyjaznej dla studentów przestrzeni publicznej, wyznaczenie centrum obszaru, poprawa jakości sieci komunikacyjnej oraz wzrost walorów estetycznych miasteczka. Podczas ostatniego dnia warsztatów nastąpiło podsumowanie dotychczasowych działań oraz konkurs wykonanych przez studentów prac. Projekty szczegółowo omówiono i zaprezentowano na specjalnych standach. Grupy, które znalazły się na podium miały w swoim składzie studentów z naszego Koła. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a uczestnicy zwycięskich grup dodatkowo dyplomy oraz inne nagrody.

            Warsztaty urbanistyczne były okazją do nabycia wielu praktycznych umiejętności związanych z kierunkiem gospodarka przestrzenna i co za tym idzie z przyszłym zawodem.