Konferencja GEOLAND2

Reprezentacja członków Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej 18 grudnia 2012 roku uczestniczyła w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Geodezji i Kartografii „Geoland – Korzyści dla użytkowników”. Geoland 2 jest częścią programu monitorowania Ziemi GMES (Global Monitoring for Environment and Security) , obecnie przemianowanego na program Copernicus. Jest on inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency – ESA

Celem konferencji było pokazanie efektów pracy nad projektem Geoland 2 i możliwości w wykorzystywaniu go do różnych celów związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Dzięki udziałowi w omawianej konferencji członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej dowiedzieli się wielu interesujących informacji na temat programu Copernicus, inicjatywy Geoland 2 oraz poszczególnych modułów tego programu. Odkryto również przed nimi nowe możliwości zatrudnienia m.in. przy analizach powstałych w projekcie zdjęć satelitarnych nie tylko na potrzeby prywatnych użytkowników. Padły również informacje na temat kontynuacji programu i możliwości jego rozwoju oraz członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej mieli okazję uczestniczyć w dyskusji na temat potrzeb użytkowników projektu Geoland, w której brali udział nie tylko przedstawiciele instytucji badawczych, ale również przedsiębiorstw, które w przyszłości będą miały możliwość i chęci w programie uczestniczyć. wschodnia granica Unii Europejskiej.