Konferencja Naukowa „Dokąd zmierzasz Gospodarko Przestrzenna?”

Członkowie Koła w dn. 11- 13 kwietnia wzięli udział w konferencji naukowej „Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna? – czyli o historii, perspektywach i problemach gospodarki przestrzennej” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej na SGGW. Tematyka konferencji miała na celu skonfrontowanie teoretycznych podstaw dostarczanych przez środowisko uczelniane z zapotrzebowaniem na poszczególne umiejętności absolwenta gospodarki przestrzennej na rynku  pracy.  Celem konferencji było również zaprezentowanie dorobku studentów zrzeszonych w kołach naukowych zajmujących się problematyką gospodarki przestrzennej, jak również uwidocznienie specyfiki kształcenia specjalistów z tego zakresu na poszczególnych uczelniach.

            W czasie konferencji zaprezentowany został przyznany naszej organizacji Grant Rektorski 2012 – „Analiza urbanistyczno – środowiskowa Mokotowskiego Klina Nawietrzającego”, który referowali Anna Małgorzata Jachimowicz oraz Rafał Kacper Świątek. Wykonany przez studentów Koła projekt spotkał się z dużym uznaniem zgromadzonej kadry dydaktycznej oraz studentów. Ponadto referat dotyczący roli Absolwentów Gospodarki Przestrzennej w kreacji trójwymiarowej przestrzeni  na obszarach zurbanizowanych wygłosił Opiekun Koła Naukowego dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk. Rzecznik Koła Marta Śledź przygotowała na okoliczność konferencji specjalny plakat promujący działalność Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

            W czasie konferencji Organizatorzy przeprowadzili dla uczestników test ze znajomości różnorodnych zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną. Pierwsze miejsce w grupie studentów zajęła Prezes Koła – Edyta Bogucka, zaś drugie – koordynator Grantu Rektorskiego 2012/13 Anna Jachimowicz. Drugie miejsce wśród kadry dydaktycznej zajął Opiekun Koła – dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk.

            Uczestnictwo w konferencji pozwoliło na zaprezentowanie dorobku Koła Naukowego oraz  profilu kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej. Wynikiem konferencji była również publikacja pokonferencyjna, w której znalazły się następujące artykuły naukowe studentów i opiekunów Koła:

  • „Rola absolwentów gospodarki przestrzennej w kreacji trójwymiarowej przestrzeni na obszarach zurbanizowanych”- autor dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk;
  • „Specyfika kształcenia w zakresie środowiskowych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej”- autor Edyta Bogucka;
  • „Wpływ różnych form użytkowania terenu na proces przewietrzania miasta 
  • w kontekście Mokotowskiego Klina Nawietrzającego” – autorzy Anna Jachimowicz 
  • i Rafał Świątek.