Konferencja Eko-Urbanistyka w Krakowie – Uczestnicy.

            Tematem tegorocznej edycji warsztatów była Eko-urbanistyka (26 – 28 kwietnia). Uczestnicy warsztatów oprócz wygłoszenia własnych referatów oraz wysłuchania wystąpień eksperckich mieli za zadanie stworzyć koncepcję zagospodarowania terenu. Pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja wykładowa, podczas której przedstawiono problematykę współczesnego zagospodarowania przestrzennego i jego powiązania z ekologią i ochroną środowiska, a także zaprezentowano temat warsztatów wraz z obszarem projektowym. Kolejnego dnia odbyła się wycieczka na składowisko śmieci Barycz w którym został ukazany „cykl życia” śmieci oraz pierwsza część zajęć projektowych. Trzeci dzień w całości poświęcony był projektowaniu i przygotowaniu do prezentacji. Ostatniego dnia zaprezentowane zostały wyniki pracy grup projektowych oraz ogłoszono wyniki konkursu i rozdano nagrody. Wiedza zdobyta podczas warsztatów będzie bardzo przydatna w przyszłej pracy gospodarza przestrzennego, mając na uwadze obecne problemy środowiskowe i coraz większe starania w kierunku ich rozwiązania. Dodatkowo reprezentacja koła nawiązała kontakty ze studentami innych uczelni.