Konferencja naukowa „Gospodarka Przestrzenna w naukach technicznych”

Ostatnie dwa dni upłynęły pod znakiem gospodarki przestrzennej w całej jej okazałości. Genius loci, rysunek techniczny, budownictwo komunalne i instalacje solarne to tylko niektóre z poruszonych w czasie wydarzenia pojęć.

Konferencję „Gospodarka Przestrzenna w naukach technicznych” otworzyła sesja okolicznościowa związana z 10 – leciem istnienia kierunku Gospodarka Przestrzenna na wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Wspomnieniami podzielili się m.in. rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, p. dziekan prof. dr hab. Alina Maciejewska, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN prof. dr hab. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich dr hab. inż. arch. Piotr Lorens oraz w roli absolwenta członek zespołu pracowni projektowej MAU i jednocześnie współzałożyciel KNGP Daniel Piotrowski.

Przemówienie absolwenta – Daniela Piotrowskiego

W sesji okolicznościowej została również zaprezentowana była i obecna działalność KNGP – granty naukowe, konferencje, warsztaty urbanistyczne, pomoc przy dniach otwartych Politechniki i dużo, dużo innych. Mimo chwilowych problemów ze sprzętem wystąpienie Kasi Goch oraz Sebastiana Maciulewskiego spotkało się z szerokim zainteresowaniem publiczności.

Sebastian Maciulewski

 

Katarzyna Goch

W pierwszej sesji konferencji z prezentacją wystąpili również członkowie Koła. Helena Tobiasz i Martyna Włodarczyk przedstawiły przedmioty nauczane na naszym kierunku, w podziale na stopień i specjalności oraz sylwetkę absolwenta Gospodarki Przestrzennej wydziału Geodezji i Kartografii.

Helena Tobiasz i Martyna Włodarczyk

Oprócz ciekawych wystąpień prelegentów reprezentujących różne polskie uczelnie w Małej Auli oraz na korytarzu drugiego piętra można było obejrzeć plakaty prezentujące przedmioty nauczane na kierunku, liczne prace studenckie wykonane w ramach zaliczeń i prac dyplomowych oraz efekty międzynarodowych warsztatów urbanistycznych przeprowadzonych w 2013 i 2014 r. w Konstancinie – Jeziornej przy współpracy z Sorboną i SGGW.

Członkowie KNGP na tle sesji posterowej

Całość konferencji została podsumowana przez prof. dr hab. inż. Krystynę Czarnecką oraz prof. dr hab. inż. arch. Jana Macieja Chmielewskiego. Podkreślona została interdyscyplinarność dziedziny gospodarki przestrzennej oraz potrzebę jej rozwijania i nauczania studentów w takim samym duchu.

 /Autorem zdjęć jest mgr inż. Andrzej Szymon Borkowski/