Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty Urbanistyczne „AKCJA- KREACJA”- Organizatorzy.

            Weekend po majówce już od kilku lat zarezerwowany jest tradycyjnie na ogólnopolską konferencję naukową połączoną z warsztatami projektowania urbanistycznego. W czasie pierwszych dwóch dni konferencji uczestnicy wysłuchują referatów zaproszonych specjalistów oraz występują z własnymi prezentacjami. Kolejne dni studenci z całej Polski spędzają na warsztatach urbanistycznych, których wymiernym efektem są plansze z koncepcjami zagospodarowania terenu. W czasie tych kilku dni poznajemy innych studentów gospodarki przestrzennej oraz reprezentujemy i propagujemy nasz kierunek na forum ogólnopolskim.

            Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona została problemom, z którymi borykają się śródmieścia miast zarówno Polski, jak i świata. Zaproszeni goście oraz studenci przez 4 dni pochylali się nad rozwiązaniem problematycznych kwestii takich jak: chaos komunikacyjny, natłok reklam, brak przestrzeni publicznych, klimat miasta. Skarbnicą wiedzy okazali się dla nas nie tylko nasi wykładowcy, ale także specjaliści spoza uczelni- architekci, urbaniści, ekolodzy. W czasie warsztatów uczestnicy mogli wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce. Efektem końcowym jest 7 plansz z koncepcjami zagospodarowania śródmiejskiego obszaru Warszawy, którego potencjał na chwilę obecną nie jest do końca wykorzystany. Wydarzenie umożliwiło kontakt oraz nawiązanie współpracy pomiędzy zewnętrznymi pracowniami urbanistycznymi, ale także innymi uczelniami, na których studenci kształcą się na kierunku gospodarka przestrzenna oraz licznymi sponsorami. Współpraca i wymiana wiedzy pomiędzy studentami z różnych uczelni pozwoliła nie tylko na poszerzenie horyzontów, ale także na konfrontację poglądów dotyczących kierunków w urbanistyce. Dla studentów z innych miast przygotowaliśmy dodatkowo wieczór integracyjny oraz wycieczkę po Warszawie. Wydarzenie pozwoliło na szerszą promocję Koła Naukowego oraz Wydziału, wpisało się również w ogólnopolski kalendarz konferencji poświęconych urbanistyce. Udział w wydarzeniu wzięło około 200 osób.