Projekt Naukowy „Józefosław”

Projekt „Józefosław”

            Celem projektu było stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla terenów Ośrodka Obserwacyjno- Astronomicznego w Józefosławiu. Według założeń wstępnych studenci wykonali planszę z prezentacją projektu, który objął koncepcję wielofunkcyjnego parku miejskiego. Kolejnym etapem prac było przeprowadzenie pod koniec czerwca konsultacji społecznych w Józefosławiu, w czasie których studenci spotkali się z włodarzami miasta i społecznością lokalną, żeby uzyskać wnioski co do przyszłego kształtu projektowanego miejsca.

Józefosław – opracowanie projektu