Spotkanie ze specjalistą

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Spotkanie ze specjalistą” odbyło się 8 maja 2008 r. Tego dnia gościliśmy przedstawiciela firmy „Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami F.M.U. Rek-Mar”, który przedstawił nam zakres działalności firmy oraz wymagania stawiane kandydatom na pracowników.