„Analiza układu urbanistycznego Wrocławia” – wyjazd naukowy do Wrocławia

W dniach 30 maja – 1 czerwca dwunastu członków koła brało udział w wyjeździe dydaktycznym do Wrocławia. Osoby uczestniczące w projekcie przygotowały przed wyjazdem prezentacje dotyczące rozmieszczenia poszczególnych zabytków w przestrzeni miasta oraz ich wzajemnych powiązań i wpływu na otoczenie. Wszyscy uczestnicy wyjazdu bardzo dobrze przygotowali się do projektu, przedstawiając w terenie poszczególne miejsca:

Kościół św. Elżbiety, Kamienica Jaś i Małgosia, Gmina żydowska, uwarunkowania Dzielnicy Czterech Świątyń (Gmina Wyznaniowa Żydowska współpracuje z sąsiednimi parafiami w ramach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Są to parafie: Rzymsko-katolicka św. Antoniego z Padwy, Ewangelicko-augsburska Opatrzności Bożej i prawosławna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy), Synagoga pod Białym Bocianem z 1827 r., Hala sportowa KS Gwardia (dawna Nowa Giełda), Ulica Podwale – Sąd i prokuratura, Nowy Targ, Ratusz (XIII-XVI w.), Kamienice Śródrynkowe, Sukiennice, Wschodnia i zachodnia i południwa pierzeja Rynku, Plac Dominikański i okolice, Kościół św. Józefa, Dawny kościół i klasztor dominikanek, Dom pod św. Hieronimem, Kościół św. Wojciecha, Stanisława i Doroty, Teatr Lalek, Wzgórze Partyzantów, Wyspa Piasek, Katedra św. Marii Magdaleny, Pl. Nakiera, Katedra św. Wincentego i Jakuba, Dawny klasztor Norbertanów, Kościół św. Macieja Apostoła.