Projekt koszulki Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

Na początku roku rozpisaliśmy konkurs, który miał wyłonić najlepszy projekt na koszulkę koła. Wpłynęło wiele propozycji, a komisja wybrała najlepszy przedstawiający kilka planów ulic największych metropolii świata. Ostatecznie koszulka powstała w marcu 2009r.