Karty w zarządzie rozdane!

W minioną środę odbyły się wybory do zarządu KNGP na kadencję 2015/2016, w którego skład weszli:

  • Kasia Krasińska
  • Aleksandra Dzięgielewska
  • Aleksandra Kowalska
  • Sylwia Gawron
  • Jan Ruciński

O ile o posadzie prezesa, którą objęła Kasia Krasińska, i skarbnika, która przypadła Oli Dzięgielewskiej, wiedzieliśmy już od momentu ogłoszenia wyników głosowania, o tyle podział funkcji pomiędzy pozostałymi członkami zarządu nie był wtedy jeszcze znany. Dzisiaj możemy oficjalnie ogłosić, jakie funkcje będą pełnili pozostali członkowie zarządu:

  • Sylwia Gawron – sekretarz
  • Aleksandra Kowalska – vice-prezes
  • Jan Ruciński – vice-prezes

Jeśli ktoś zauważył brak w tym gronie osoby rzecznika, powinien w tym momencie poczuć dumę ze swojej spostrzegawczości. Nie oznacza to jednak, że sprawy związane m.in. ze sponsoringiem czy promocją nie będą posiadały swojego opiekuna. Obowiązki rzecznika przejmie jeden z vice-prezesów – Ola Kowalska.

Jak widać, nowy zarząd ma swoją własną wizję przyszłości Koła. Wprawdzie formuła rządzenia ulegnie zmianie, ale jednego możemy być pewni – Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej pozostanie nadal grupą ludzi, których, poza wspólnymi zainteresowaniami naukowymi, łączą również więzy przyjaźni.