Szkolenie z oprogramowania ArcGIS w firmie ESRI Polska.

W dniach 6-7 października w roku 2009 odbyło się szkolenie „ArcGIS Desktop II: Narzędzia i funkcjonalność” dla członków koła  biorących udział w Grancie Rektorskim. Seria spotkań miała na celu pokazanie wybranych możliwości programów ArcMap i ArcCatalog. Szkolenie obejmowało całodniowe sesje, w czasie których poznaliśmy podstawy obsługiwania programu, jak również rozszerzyliśmy nasze umiejętności w zakresie pracy z mapą w danej aplikacji. Przebyte szkolenie umożliwiło nam zrealizowanie Grantu Rektorskiego w środowisku ArcGIS.