Wyjazd naukowy do Poznania.

W dniach 11- 12 grudnia 2010 roku studenci KNGP wzięli udział w wyjeździe naukowym do Poznania. Uczestnikami wyjazdu byli studenci I, II oraz IV roku kierunku Gospodarka Przestrzenna. Głównym celem naszego wyjazdu było zapoznanie się z architekturą oraz układem przestrzennym miasta. Przed wyjazdem nawiązaliśmy kontakt ze Studenckim Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zaoferowali oni pomoc przy organizacji wyjazdu naukowego oraz wskazali nam miejsca, na które warto zwrócić uwagę podczas pobytu z Poznaniu.

Studentki IV roku Monika Kulawińska oraz Katarzyna Kuźmińska zaplanowały grę miejską oraz wyznaczyły koordynatorów grup. 11 grudnia, zaraz po przyjeździe do Poznania uczestnicy wyjazdu zostali podzieleni na 6-7 osobowe grupy – do każdej z nich został przydzielony jeden koordynator czuwający nad pomyślnym przebiegiem zabawy. Celem gry miejskiej było dotarcie do 16 charakterystycznych dla Poznania miejsc, wykonanie wyznaczonych tam zadań oraz zapoznanie się z historią i architekturą okolicznych budowli, ulic oraz placów. Wieczorem przedstawiciele SKNGP opowiedzieli nam przy pomocy prezentacji o historii Poznania oraz o ważnych miejscach w tym mieście.