Nauka w służbie Ziemi – „Warszawa – przestrzenny nieład czy niedostrzegany potencjał”.

Po raz kolejny w historii KNGP w dn. 20 kwietnia mieliśmy swój udział w przygotowywaniu konferencji będącej formą celebrowania Dnia Ziemi na naszym Wydziale. Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Studentów GEOIDA, mające formę seminarium naukowego. Ze względu na temat przewodni edycji, który zawierał się w obszarach zainteresowań członków Koła, zajęliśmy się stroną merytoryczną wydarzenia, tj. doborem prelegentów i opracowaniem zagadnień do panelu dyskusyjnego.