Wyjazd naukowy do Wrocławia

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia trzydziestu pięciu członków Koła uczestniczyło
w wyjeździe naukowym, którego głównym celem była chęć zbadania struktury średniowiecznej tkanki miejskiej oraz zapoznania ze średniowieczną architekturą miasta. Ważnym punktem wyjazdu była również wizyta w jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej Muzeum Architektury mieszczącym się w  budynkach zespołu pobernardyńskiego.

W ciągu dwóch dni wyjazdu uczestnicy:

  • wzięli udział w spotkaniu informacyjnym i przeglądzie map i makiet miasta,
  • przygotowali prezentacje na wybrany temat dotyczący miasta Wrocławia,
  • dokonali analizy struktury tkanki miejskiej
  • odbyli wizytę  w Muzeum Architektury oraz wzięli udział w grze miejskiej
    „ W poszukiwaniu zaginionego złota krasnali”.

Podczas wyjazdu naukowego uczestnicy poznali cechy struktury miasta Wrocław, a zarazem charakterystyczne cechy struktury średniowiecznych miast oraz typową zabudowę dla okresu średniowiecza. Zdobyli również wiedzę na temat historii rozwoju miasta oraz metod promocji miasta.