Obrona Grantu Rektorskiego pt. „Analiza urbanistyczno – środowiskowa fragmentu Mokotowskiego Klina Nawietrzającego”.

Zwieńczeniem ponad 9- miesięcznych prac nad Grantem Rektorskim była jego publiczna obrona, która odbyła się 22 lutego. Prezentację dotyczącą wykonanych analiz i projektów wygłosiła Koordynatorka Grantu – Anna Małgorzata Jachimowicz. Odbiorcą Grantu byli Dziekani naszego wydziału oraz przedstawiciel Rektora. Wszystkiemu uważnie przysłuchiwali się również zaproszeni goście oraz członkowie naszego koła. Grant został obroniony i przyjęty pozytywnie, a od specjalistów otrzymaliśmy cenne wskazówki co do prowadzenia kolejnych badań naukowych.