Szkolenie KNGP + GEOIDA + WRS GiK

Dwudniowe szkolenie (27 -28 kwietnia) z trenerami STER-u miało na celu wypracowanie narzędzi i pomysłów na nowe projekty koła oraz jego integrację z pozostałymi organizacjami działającymi na Wydziale Geodezji i Kartografii. Pierwszego dnia szkolenia zastanawialiśmy się nad cechami dobrego zespołu projektowego, metodami wdrażania nowych członków koła w prace nad projektami oraz czynnikami motywującymi studentów do działania. W czasie szkolenia wypracowaliśmy również szereg zasad postępowania w kole- związanych z prowadzeniem dokumentacji, przyjmowania w szeregi koła nowych członków oraz zestaw tzw. “dobrych praktyk” – wskazówek do realizacji poszczególnych typów projektów. Drugiego dnia szkolenia współpracowaliśmy z WRS GiK i Stowarzyszeniem Studentów WGiK “Geoida” nad wspólnymi inicjatywami promującymi wydział.