Akcja KREACJA 2016

Interesuje Cię urbanistyka, a szczególnie przestrzenie uliczne w miastach? Studiujesz kierunek związany z tą tematyką? Chcesz wziąć udział w ciekawym i rozwijającym wydarzeniu?

Zapraszamy!

Konferencja oraz warsztaty urbanistyczne w ramach wydarzenia Akcja Kreacja organizowane przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2016 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej oraz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Tematyka obejmować będzie kwestie dualizmu funkcji ulicy w przestrzeni miejskiej (funkcja transportowa i kulturowa). Podczas konferencji postaramy się podejść do tej problematyki z różnych perspektyw i ukazać ją oczami poszczególnych stron zaangażowanych w kształtowanie ulic w mieście. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przełożenia na papier pomysłów zaprezentowanych przez prelegentów podczas konferencji. Dostaną oni szansę wcielenia się w rolę projektanta, którego zadaniem jest wzmocnienie walorów kulturowych ulicy i przekształcenie jej w przestrzeń publiczną za pomocą narzędzi projektowych w skali architektoniczno-urbanistycznej. Realizacja zadania odbywać się będzie w czteroosobowych grupach i zostanie oceniona przez Komisję Ekspercką. Na autorów najciekawszych rozwiązań czekają atrakcyjne nagrody!

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W pierwszej kolejności polecamy jednak zapoznać się z regulaminem warsztatów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH

Każdy uczestnik warsztatów będzie miał także możliwość udziału w konferencji je poprzedzającej. Jej tematem będzie dwojaka rola ulic w miastach – transportowa i kulturowa. Hasło wydarzenia brzmi „Na skrzyżowaniu potrzeb”. Konferencja złożona będzie z dwóch sesji: eksperckiej oraz społecznej.

W pierwszej sesji wystąpią:

 1. Dr Wojciech Bartoszczuk – Wydział Geodezji i Kartografii PW – „Uwarunkowania planistyczne w kształtowaniu przestrzeni ulicznych miast”
 2. Inż. Agnieszka Rogala – Transeko – „Poradnik organizacji przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich”
 3. Dr hab. Michał Kruczyk – Wydział Geodezji i Kartografii PW – „Ulice a miejska wyspa ciepła i inne skutki środowiskowe”
 4. Prof. Andrzej Zalewski – Wydział Architektury PW – „Uspokojenie ruchu jako forma kształtowania przestrzeni miejskich”

W drugiej sesji wystąpią:

 1. Hubert Barański – organizacja Woonerf dla Łodzi
 2. dr Środoń - Uniwersytet Warszawski
 3. Katarzyna Goch – członek KNGP

RAMOWY PLAN WYDARZENIA:

3 czerwca (piątek):

 • oficjalne rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości i przedstawienie prelegentów,
 • prelekcje przedstawiające różne aspekty kształtowania roli ulicy w mieście,
 • dyskusja z udziałem prelegentów, gości i uczestników warsztatów,
 • zapoznanie uczestników warsztatów z tematem projektu oraz wymaganiami konkursowymi,
 • spacer po Warszawie, zapoznanie się uczestników z obszarem podlegającym opracowaniu w ramach warsztatów

4 czerwca (sobota):

 • warsztaty urbanistyczne – realizacja projektów urbanistycznych w czteroosobowych grupach,
 • konsultacje koncepcji z Komisją Ekspercką

5 czerwca (niedziela):

 • ocena projektów przez Komisję Ekspercką, obrona projektów i rozstrzygnięcie warsztatów

Konferencja ma stanowić źródło inspiracji do kreatywnego działania przy realizacji projektów konkursowych w warsztatach. Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody. Zapraszamy!