Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych

W miniony weekend członkinie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna Goch i Zuzanna Kunert, prezentowały rezultaty Grantu Rektorskiego 2015 na VI Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Reprezentanci Politechniki Warszawskiej na VI Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych

Reprezentanci Politechniki Warszawskiej na VI Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych źródło: KSSNP

Sympozjum trwało trzy dni, od piątku 15 kwietnia do niedzieli 17 kwietnia. Konferencja ma zasięg ogólnopolski i międzydyscyplinarny charakter. Jest skierowana do studentów i doktorantów związanych z naukami biologicznymi, poprzez biotechnologię, chemię, medycynę, ekologię, ochronę środowiska, szeroko pojęte dziedziny geografii i technologie GIS. Sympozjum cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku akademickim. W tej edycji zgłoszonych zostało aż 350 prac, z których 180 zostało wyselekcjonowanych do udziału, w tym prezentacja KNGP pt. „Przestrzeń miasta a zdrowie”, jak również wystąpienie reprezentanta GEOIDY, który przedstawił wyniki Grantu Rektorskiego  z roku 2014, realizowanego we współpracy z KNGP i Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej.

Udział w sympozjum był ciekawym doświadczeniem i pozostawił wiele pozytywnych wrażeń. Obecność studentów z wielu dziedzin pozwoliła na integrację środowiska społeczności akademickiej, zapoznanie się z badaniami z pokrewnych dziedzin oraz na zawiązanie inspirujących znajomości, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą przy interdyscyplinarnych projektach.

Serdecznie polecamy udział w Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, a studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gratulujemy sprawnej organizacji i świetnej atmosfery.