KNGP na konferencji dotyczącej przedsiębiorczości

Reprezentacja naszego Koła miała przyjemność uczestniczyć w konferencji „Forum Gmin na 5!”, która odbyła się dnia 22 kwietnia 2016 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Organizatorem konferencji był Instytut Przedsiębiorstwa SGH oraz działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, a całe wydarzenie odbyło się pod patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Konferencja była połączona z ogłoszeniem wyników konkursu „Gmina na 5!” oraz omówieniem corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Wydarzenie miało na celu również integrację uczelni wyższych, zajmujących się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. W ramach spotkania odbyły się liczne dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów oraz studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m. in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Podczas konferencji Politechnikę Warszawską reprezentowali dr inż. arch. Wojciech Bartoszczukdr Józef Dobija, konsultanci naszego Koła, oraz członkowie KNGP. Grupa w składzie: inż. Adam Potapowicz, inż. Adrianna Potocka oraz wiceprezes KNGP Jan Ruciński wystąpiła podczas panelu „Gospodarka przestrzenna w polskich gminach z różnych punktów widzenia”, w którym udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych oraz Studenckie Koła Naukowe z różnych uczelni z całej Polski. Podczas krótkiej prezentacji mogliśmy przedstawić szerszemu gronu naszą działalność oraz scharakteryzować to, czym się zajmujemy. Dodatkowo przedstawiliśmy nasze dwa przykładowe projekty: Grant Rektorski z 2015 r. pt. „Określenie czynników środowiskowych i urbanistycznych wpływających na stan zdrowia mieszkańców m. st. Warszawy. Utworzenie rankingu warszawskich dzielnic.” oraz projekt badawczy z 2013 r. pt. „„Analiza zjawiska niekontrolowanego rozprzestrzeniania się miast na przykładzie warszawskiej dzielnicy Białołęka”.

 

Punktem zwieńczającym konferencję była dyskusja na temat upowszechnienia dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach. Serdecznie gratulujemy organizatorom tak świetnego wydarzenia, podczas którego mogliśmy poznać bardzo szerokie spojrzenie na interdyscyplinarną dziedzinę, jaką jest gospodarka przestrzenna. Mamy nadzieję, że jest to również okazja do zawiązania przyszłej współpracy między uczelniami oraz innymi kołami naukowymi przy następnych projektach badawczych.