III Pula na Projekty Naukowe

W ramach prowadzonego Grantu Dziekańskiego członkowie koła za cel postawili sobie pozyskanie funduszy na stworzenie interaktywnej makiety do projektowania urbanistycznego. Przygotowywane przez studentów opracowanie zostało docenione i nagrodzone podczas posiedzenia Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej (21 października) – w drodze głosowania nasze koło otrzymało od innych kół wsparcie w wysokości 3200zł na wykonanie interaktywnej makiety projektowej oraz przygotowanie publicznej prezentacji wyników grantu. Interaktywna makieta urbanistyczna zostanie wykorzystana do opracowania projektu zagospodarowania fragmentu Białołęki.

            Po zakończeniu projektu makieta ma stać się “kołowym gadżetem” i będzie wielokrotnie wykorzystywana:

  • - przez studentów w czasie zajęć projektowych;
  • - przy konferencjach, wystawach, targach;
  • - przy imprezach popularnonaukowych (Festiwal Nauki, Festiwal Małego Człowieka);
  • - przy publicznej prezentacji osiągnięć Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.