GIS Day 2013 “GIS w Stolicy”- „Człowiek – Środowisko – Technika”.

Dzień GIS to coroczne święto miłośników i użytkowników Systemów Informacji Geograficznej (Geographic Information Systems). Wydarzenie to już od 1987 roku ma charakter globalny i jest częścią Tygodnia Świadomości Geograficznej. Ogólnowarszawska formuła organizacji obchodów światowego dnia GIS była praktykowana po raz drugi. Organizacji tegorocznych obchodów światowego dnia GIS w Warszawie podjęło się pięć kół naukowych, działających przy trzech największych uczelniach wyższych w Warszawie: PW, UW i SGGW. Jednym z organizatorów było nasze koło.

Warszawskie obchody święta odbyły się w dn. 21 listopada na SGGW pod hasłem „Człowiek-Środowisko-Technika”. Trzy sesje referatowe (kolejno Człowiek, Środowisko, Technika) gościły prelegentów z różnych instytucji naukowo – badawczych, środowisk akademickich oraz firm komercyjnych. Uczestnicy mogli wysłuchać 22 referatów, które dotyczyły zastosowania GIS-u w archeologii, geostatystyce, gospodarce przestrzennej, leśnictwie, rolnictwie, geologii i wielu innych dziedzinach. Patronat honorowy nad konferencją objął m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, MInister Edukacji Narodowej, Minister Administracji i Cyfryzacji, Wojewoda Mazowiecki, Główny Geodeta Kraju, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Rektorzy PW, UW oraz SGGW.

Projektem własnym naszego koła, organizowanym w ramach GIS Day 2013 była gra terenowa – tegoroczna edycja gry odbyła się na terenie Parku i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zadaniem uczestników było pozyskanie w czasie gry jak największej liczby wskazówek do rozwiązania zagadki ściśle związanej z GISem oraz sztuką budowania ogrodów. Ostatnim etapem zabawy było zapoznanie uczestników z aplikacją ESRI GIS&GO. Materiał zdjęciowy powstały w czasie gry został przez nich umieszczony na interaktywnej mapie, którą udostępniono w Internecie i która stała się pamiątką tegorocznych obchodów GIS Day’a. Oprócz tego członkowie koła przygotowali poster promujący działalność koła, przeprowadzili dwa konkursy internetowe oraz pozyskiwali prelegentów i sponsorów.