Wyjazd integracyjny KNGP

            Miejscem docelowym wyjazdu, który odbył się w dn. 6- 8 grudnia był Gdańsk, a całe wydarzenie zorganizowano pod hasłem „AKCJA INTEGRACJA”. Dla wszystkich członków koła była to okazja, aby poznać lepiej swoich starszych kolegów i dowiedzieć się wszystkiego o specyfice studiowania na Gospodarce Przestrzennej. Wyjazd był również świetną okazją do zapoznania się z historią Gdańska- krótkie prelekcje na ten temat zostały przygotowane i wygłoszone przez samych uczestników wydarzenia. Jedną z atrakcji wyjazdu była gra miejska, która nie tylko zintegrowała członków koła, ale dała im również pretekst do obcowania z miejscową architekturą. Nowe osoby w kole naukowym miały niepowtarzalną okazję do zapoznania się z kołowym systemem pracy oraz zajęć i projektów, które wykonujemy w ramach działalności studenckiej. Tego typu wyjazdy połączone z pracą szkoleniową dają najlepsze efekty w zacieśnianiu więzi między osobami działającymi w jednostce, co przekłada się na lepszą współpracę przy wszelkiego rodzaju projektach.