Polsko – Francuskie Seminarium: Dialogues in Spatial Planning

Seminarium "Dialogues in Spatial Planning"

Seminarium „Dialogues in Spatial Planning”

W minionym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć na Politechnice studentów z kierunku Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne na Uniwersytecie Paryż IV – Sorbona w ramach trwającego w dniach 17-20 maja 2016 r. Polsko – Francuskiego Seminarium: Dialogues in Spatial Planning.

Wydarzenie, współorganizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, obejmowało cykl wystąpień, wykładów i spotkań związanych z planowaniem przestrzennym.

W trakcie pierwszego dnia seminarium wykładowcy z Kierunku Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej zaprezentowali kwestie dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych. Następnie członkinie KNGP przedstawiły zagadnienia odnoszące się do zdrowia mieszkańców miast i wyzwań związanych z urbanizacją. W ostatnim panelu studenci Sorbony zaprezentowali wyniki projektu mającego na celu ujednolicenie strategii kierunków rozwoju w jednym z regionów aglomeracji Wielkiego Paryża. Przedstawili również swoje zainteresowania naukowe, dając nam możliwość zapoznania się z kierunkami kształcenia na Uniwersytecie Paryskim.

Anna Ciaś prezentuje funkcje zieleni w mieście

Anna Ciaś prezentuje funkcje zieleni w mieście

Kolejny cykl wykładów obejmował prezentacje związane z historią i urbanistyką Warszawy. Wielkim zainteresowaniem naszych gości cieszyło się wystąpienie mgr. inż. arch. Bogdana Wyporka, eksperta UN Habitat, o statusie miasta w XIX i XX wieku. Szczególne wrażenie wywołało podsumowanie zniszczeń Warszawy – od 957 istniejących przed 1939 r. budynków do 39 pozostałych w całości po opuszczeniu miasta przez okupantów. Prelegent ze szczegółami opowiedział o pracy Biura Odbudowy Stolicy, które powstało już w trzy tygodnie po wyzwoleniu miasta i skupiało 1 400 architektów i inżynierów z całej Polski. Kontynuacją wystąpienia była prezentacja dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Domaradzkiego, który podsumował transformację Warszawy z miasta ruin do jednej z metropolii Europy. Prof. Domaradzki opisał powstająca tkankę miasta, z naciskiem na istniejące trendy w architekturze i ich powiązania z obecną polityką. Spotkanie zakończył wywiad z praktykującym urbanistą dr. inż. arch. Tomaszem Majdą ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Mgr inż. arch. Bogdan Wyporek przedstawił powojenne zniszczenia Warszawy

Mgr inż. arch. Bogdan Wyporek przedstawił powojenne zniszczenia Warszawy

Wykładom towarzyszyły liczne wyjścia w teren i wizyty techniczne, jak zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki lub spotkanie w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i rozwoju, a także mniej formalne wydarzenia. Mamy nadzieję, że nasi goście dobrze zapamiętają seminarium w Warszawie i po cichu liczymy na rewanż.