Spot on – rewitalizacja kampusu PW

Otwarcie laboratorium FabSpace

Otwarcie laboratorium FabSpace

Reprezentacja KNGP uczestniczyła w warsztatach „Spot on”, czyli rewitalizacji Kampusu PW z przymrużeniem oka. Warsztaty odbyły się 17 stycznia 2017 r. w budynku CZIiTT i były połączone z oficjalnym otwarciem laboratorium FabSpace. Uczestnicy warsztatów wyposażeni w smartfony z zainstalowaną aplikacją obeszli teren kampusu PW w poszukiwaniu „potworów”. Potworami były tu: źle zaaranżowana przestrzeń, parkingi-klepiska, dziurawe chodniki, betonowa pustynia. Następnie, już pod zamkniętym dachem, uczestniczyli w grywalizacji polegającej na znalezieniu rozwiązań dla wcześniej zidentyfikowanych problemów. Najbardziej popularne rozwiązania, wybierane przez wszystkich uczestników w drodze głosowania, dostawały najwięcej punktów i decydowały o zwycięstwie.

Dalsza część warsztatów obejmowała sporządzenie makiety prezentującej idealną wizję kampusu naszej Alma Mater. Każdy zespół miał za zadanie w inny sposób podejść do tego zagadnienia, biorąc pod uwagę optymistyczne lub pesymistyczne nastawienie do świata potencjalnych użytkowników przestrzeni. Dla jednego zespołu idealną wersją kampusu Politechniki był idylliczny pałac Kopciuszka, podczas gdy dla drugiego był to Mordor w czystej postaci.

Nowy kampus PW

Nowy kampus PW

Czego mogliśmy się nauczyć z tej formy warsztatów? Po pierwsze, gry wkręcają i angażują uczestników do podjęcia wyzwania. Rywalizacja z innymi zawodnikami motywowała nas do szybkiego wyszukiwania trafnych odpowiedzi. Stworzenie bajkowej makiety wymusiło na nas analizę terenu pod względem potrzeb wszystkich jej użytkowników. Czy nasze wizje i pomysły kiedykolwiek ujrzą światło dzienne? Tego nie wiemy. Zapamiętaliśmy jednak pozytywne emocje towarzyszące rywalizacji i postaramy się wykorzystać to doświadczenie w naszej przyszłej działalności.