Smart City Forum 2017

smartcityforum1male

Smart City Forum 2017

Tydzień temu, w dniach 8-9 marca członkowie KNGP mieli okazję uczestniczyć w V edycji Smart City Forum, która odbyła się  w Warszawie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz członkowie zarządów największych przedsiębiorstw działających w Polsce, mających bezpośredni wpływ na inteligentny rozwój miast, a także eksperci z branży deweloperskiej, medycznej, energetycznej, informatycznej oraz sektora publicznego.

Smart City Forum to jedna z największych w naszym kraju inicjatyw, poświęconym inteligentnym miastom.  Stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącą budowy i funkcjonowania miast, które stają się inteligentne, niezależnie od tego na jakim poziomie rozwoju znajduje się organizacja. Przemiana ta dotyka wielorakich aspektów życia, począwszy od transportu, poprzez ekologię, energetykę, budownictwo czy wreszcie wypracowywanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Członkowie naszego Koła mieli okazję wziąć udział w interesujących panelach prelekcyjnych oraz dyskusyjnych, które także dotyczyły branży, w której nasze Koło się specjalizuje.

smartcityforum2male

Smart City Forum 2017

Konferencja okazała się cennym doświadczeniem. Mieliśmy wyjątkową okazję przekonać się, jak wdrażany jest system informacji przestrzennej w zakresie infrastruktury wodociągowej we Wrocławiu, czy też dlaczego warto kreować inteligentne oświetlenia w mieście.  Poznaliśmy także konkretne sposoby kształtowania budownictwa ekologicznego, sposoby likwidacji korków w strukturze komunikacyjnej miast oraz szereg innych cennych informacji, których nie sposób wymienić w tym artykule.

Gorąco dziękujemy za możliwość udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, jednocześnie mając nadzieję, że spotkamy się na nim również za rok!

[AUTOREM ARTYKUŁU JEST KRYSTIAN CYGANEK]