Konferencja ,,Miasto2 – zrównoważony rozwój miast”

W dniach 1-2 czerwca odbyła się konferencja ,,Miasto2- zrównoważony rozwój miast” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego ,,SPATIUM” przy współpracy Fundacji Ulicy Piotrowskiej. Celem konferencji było ukazanie potrzeby zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju miast a także ich zarządzania.

Magdalena Glica i Paulina Głąbikowska -  uczestniczki konferencji

Magdalena Glica i Paulina Głąbikowska -
uczestniczki konferencji

Konferencja rozpoczęła się od panelu eksperckiego, podczas którego poruszono temat programów rewitalizacji, jako instrumentów zintegrowanego zarządzania rozwojem miasta. Szerokie grono ekspertów reprezentujących różne instytucje przedstawiło najważniejsze dylematy i wyzwania, związane z procesem rewitalizacji.

Kolejne dwa panele, które odbyły się pierwszego dnia konferencji to panele studenckie. Pierwszy, dotyczący rewitalizacji i partycypacji społecznej w zintegrowanym rozwoju miast, w którym można było usłyszeć o Lokalnym Programie Rewitalizacji, metodzie Design Thinking, wykorzystywanej do tworzenia zintegrowanych i kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, czy roli budżetu partycypacyjnego w zintegrowanym rozwoju miast. Drugi panel studencki dotyczył już samej przestrzeni i tożsamości miasta w jego zintegrowanym rozwoju. Tutaj przedstawione zostały prezentacje dotyczące współczesnego wizerunku miasta, poindustrialnego dziedzictwa miast Łodzi oraz Lille we Francji czy dziedzictwa kulturowego oraz pomników historii jako najwyżej formy ochrony tego dziedzictwa. Po tym panelu organizatorzy zaplanowali wspólne zwiedzanie Łodzi.

Konferencja ,,Miasto2- zrównoważony rozwój miast”

Konferencja ,,Miasto2- zrównoważony rozwój miast”

Drugi dzień konferencji rozpoczął się, podobnie jak pierwszy, od panelu eksperckiego. Tym razem dyskutowano na temat kształcenia na rzecz zintegrowanego zarządzania rozwojem miasta. Ostatnim panelem konferencji był panel studencki, w którym poruszono temat transportu oraz nowych technologii w zintegrowanym rozwoju miast. Przedstawione w tym panelu prezentacje dotyczyły m.in. fenomenu Łódzkiego Roweru Publicznego, kreowaniu rozwiązań smart city przy użyciu metody desing thinking czy oceny wykorzystania aplikacji mobilnych w Łodzi. Po tym panelu nastąpiło zamknięcie konferencji oraz podziękowanie organizatorom. Udział w konferencji był bardzo ciekawym i niezapomnianym przeżyciem. Możemy stwierdzić, że tematy poruszane podczas konferencji mają znaczącą rolę w zintegrowanym rozwoju miast, zaś sam udział w wydarzeniu był cennym i wartościowym doświadczeniem.

[AUTOREM ARTYKUŁU JEST PAULINA GŁĄBIKOWSKA]