Konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich ,,Dynamika miasta”

W dniach 22-23 czerwca w Gdyni odbyła się doroczna konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich, której tematem była ,,Dynamika miasta”. Organizacja konferencji połączona została z organizacją Gdyńskiej Letniej Szkoły Urbanistyki, w której udział wzięli młodzi urbaniści z całego świata. Z założenia konferencja oraz Letnia Szkoła Urbanistyki ma być spotkaniem poprzedzającym i przygotowującym do VI Kongresu Urbanistyki Polskiej, który odbędzie się w 2018 roku w Gdyni.

Konferencja podzielona została na 5 paneli oraz 2 wykłady zagranicznych gości dotyczące tematyki konferencji. Pierwszego dnia odbyły się 3 panele oraz 1 wykład. Sesje prowadzone były w formie krótkiego wstępu i dyskusji między moderatorem a zaproszonymi ekspertami w danych dziedzinach. Po każdej sesji był czas na zadawanie pytań z widowni. Pierwszy panel dotyczył miasta przyszłości i tego jakie możliwości dla rozwoju miasta stwarza postęp techniczny i społeczny. Szczególną uwagę zwrócono na pojęcia dotyczące smart city, rozwoju transportu oraz przygotowania władz miasta do wdrażania nowych technologii w miastach. Po tej sesji odbył się wykład zagranicznego gościa, architekta i urbanisty z wieloletnim doświadczeniem – Dhiru A. Thadani. Wykład ten dotyczył przemyśleń na temat tego czy nowy urbanizm to wizja miasta przeszłości czy przyszłości. Był on interesujący i przedstawiony w bardzo ciekawy, obrazkowy sposób.

Czym jest prawdziwe miasto?

Czym jest prawdziwe miasto?

Następnie, po lunchu odbyła się druga sesja dotycząca nowej kultury mobilności w miastach. Dyskusji poddane zostały przemiany w strukturach miast wynikające z nowego spojrzenia i przedefiniowania pojęcia dostępności w miastach i jakości życia w miastach. Paneliści odpowiadali na pytania dotyczące możliwości zwiększenia mobilności miast oraz tego, w jaki sposób zwiększyć liczbę osób poruszających się rowerami czy komunikacją miejską. Ostatnim panelem tego dnia była sesja specjalna, która przygotowana została przez uczestników Gdyńskiej Szkoły Letniej. Przedstawiciele grup projektowych zaprezentowali wyniki swoich prac dotyczących tego, jak nowa oś transportowa Gdyni wpłynie na strukturę miasta. Po prezentacji wyników publiczność mogła wyrazić swoje zdanie na temat projektów, a także zadać pytania do ekspertów.

Koncepcja systemu transportowego w Gdyni

Koncepcja systemu transportowego w Gdyni

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od sesji dotyczącej metabolizmu miasta i przepływów w mieście. Była to bardzo interesująca dyskusja dotycząca przemian, które możemy zaobserwować w mieście, m.in. izolacji, fragmentaryzacji czy konkurencji o dostęp do malejących zasobów miejskich. Poruszono temat braku odpowiednich danych, potrzebnych do monitorowania tych przemian. Kolejnym punktem programu był wykład Lauri Verdelli, dotyczący dynamiki i formy. Architektka krajobrazu skupia swoje badania na procesach identyfikacji, ochrony i waloryzacji krajobrazów kulturowych na Morzu Śródziemnym.

Przepływ i metabolizm miasta

Przepływ i metabolizm miasta

Ostatnim panelem konferencji była sesja specjalna współorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Dotyczyła ona Kodeksu Urbanistyczno- Budowlanego i możliwości rozwojowych dla miast, jakie może wygenerować ten dokument. Kodeks ma stworzyć nową podstawę prawną dla planowania i rozwoju miast w Polsce, dlatego sesja ta cieszyła się największym zainteresowaniem widowni, która zadawała bardzo dużo pytań do obecnego na Sali przedstawiciela Ministerstwa.

Sesja poświęcona nowemu Kodeksowi Urbanistycznemu

Sesja poświęcona nowemu Kodeksowi Urbanistycznemu

Konferencja poruszyła wiele ważnych i nowych tematów dotyczących miast oraz ich rozwoju.

[AUTORKĄ ARTYKUŁU JEST PAULINA GŁĄBIKOWSKA]