Inteligentne domy dla osób niepełnosprawnych

Wizja terenowa

Wizja terenowa

Projektując, zawsze należy myśleć o osobach, które będą korzystały z zaplanowanej przez nas przestrzeni. Tym razem stajemy przed nie lata wyzwaniem. Celem nowego projektu KNGP jest zaprojektowanie Farmy Dobrej Woli – kompleksu mieszkalno-usługowego dla dorosłych osób niepełnosprawnych psychicznie lub umysłowo. Na zaplanowanej przez nas działce mają znaleźć się domy mieszkalne, budynki gospodarcze, obiekt służby zdrowia, sala konferencja oraz tereny rekreacyjne. W czym tkwi wyjątkowość tego wyzwania? Całość ma uwzględniać innowacyjne rozwiązania stosowane w budynkach inteligentnych, które będą ułatwiać życie mieszkańcom obiektu.

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest p. Jacek Zalewski, założyciel fundacji Dobra Wola oraz tata niepełnosprawnego Kuby. Udział Kół Naukowych w tym założeniu rozpoczął się od zdobycia przez Radę Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej grantu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. W ramach tego funduszu, wraz ze studentami innych uczelni, stworzymy trójwymiarową makietę projektu zagospodarowania przestrzennego oraz wizualizację projektowanej zabudowy. Następnym krokiem będzie szczegółowy projekt działki oraz wystąpienie o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czeka nas jeszcze wiele pracy, ale zespół jest zmotywowany i pełen pomysłów. Koordynatorem prac jest Krystian Cyganek, uczestnik studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz członek KNGP.

Kontakt do Krystiana: cyganek.krystian[at]gmail.com

Działka pod zabudowę

Działka pod zabudowę