Kongres GIS 2017

W dniach 24-25 października członkowie Koło Naukowego Gospodarki Przestrzennej wzięli udział w Kongresie GIS 2017 – największym wydarzeniu w Polsce skierowanym do osób zainteresowanych tematyką GIS i analiz danych przestrzennych. Jak podkreślali przedstawiciele firmy Esri z Jackiem Dangermondem – założycielem firmy Esri – na czele, celem konferencji było zebranie specjalistów z różnych branż wykorzystujących rozwiązania GIS oraz umożliwienie wymiany doświadczeń w celu dalszego rozwoju. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję posłuchać wystąpień wielu specjalistów oraz wziąć udział w licznych warsztatach i prelekcjach.

Pierwszego dnia odbyło się 13 prelekcji o bardzo różnorodnej tematyce: począwszy od historii rozwoju map i geoinformacji, poprzez przedstawienie rozmaitych zastosowań technologii GIS w zakresie biznesu, infrastruktury, bezpieczeństwa, administracji oraz ochrony środowiska aż po prezentację najnowszych produktów Esri. Prelegenci koncentrowali się przede wszystkim na wykorzystaniu analityki przestrzennej w projektowaniu smart city, planowaniu rozwoju organizacji w kraju i za granicą, zarządzaniu rozproszoną siecią sprzedaży i infrastrukturą oraz na optymalizacji przychodów dzięki wykorzystaniu GIS. Podczas Kongresu dowiedzieliśmy się również, że podczas ostatniej Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Esri wyróżnienie otrzymała Polska Policja za specjalne osiągnięcia w GIS za projekt Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, z którą można zapoznać się na podstronie rządowego geoportalu. Ostatnia prelekcja należała do gościa specjalnego –  Kingi Baranowskiej, polskiej himalaistki, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników, która nawiązując do trudów wspinaczki pokazała, że gdy osiągnięcie celu wydaje się zbyt ciężkie, należy przede wszystkim skupiać się na każdym kolejnym kroku, który nas do niego prowadzi. Tym motywacyjnym akcentem zakończyliśmy pierwszy dzień Kongresu.

Uczestniczki Kongresu GIS z ramienia Koła

Uczestniczki Kongresu GIS z ramienia Koła

Prelekcje odbywające się drugiego dnia podzielone zostały na 6 sekcji, wyodrębnionych według branż, w których wykorzystywanie narzędzi GIS jest coraz bardziej powszechne. Pierwszą z nich była administracja samorządowa. W tej sekcji poruszane były tematy zakładania i prowadzenia geoportali miejskich, zarówno w małych jak i większych miastach, wykorzystywania Systemów Informacji Przestrzennej w pracach projektowych oraz tego, jak edukować i powiększać grono osób korzystających z rozwiązań GIS w urzędach. Druga sekcja dotyczyła wykorzystania narzędzi GIS w infrastrukturze. Tutaj przedstawiono kilka bardzo ciekawych i innowacyjnych rozwiązań, takich jak: inteligentna sieć ciepłownicza, System Informacji Przestrzennej w Polskich Sieciach Energetycznych czy pomysł na zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie informacji przestrzennej i platformy ArcGIS.

Trzecią branżą, której dotyczyła kolejna sekcja było środowisko. Przedstawiono tu przede wszystkim możliwość wykorzystania rozwiązań GIS w przygotowywaniu opracowań kartograficznych, automatyzacji i aktualizacji leśnych map tematycznych, zarządzaniu zlewnią oraz wykorzystaniu tych narzędzi w analizie zdjęć radarowych do analiz środowiskowych. Czwarta sekcja dotyczyła edukacji i zaprezentowano na niej wiele projektów studenckich oraz pomysłów jak szkolić młodych ludzi, aby w jak największym stopniu wykorzystywali możliwości, które otwierają przed nimi Systemy Informacji Przestrzennej. Poznaliśmy założenia projektów takich jak Living Atlas czy geoportal Wpływ Klimatu oraz zobaczyliśmy jak działa zarządzanie i ochrona zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie.

Piąta sekcja dotyczyła administracji centralnej i obronności. Tutaj poznaliśmy zastosowanie ArcGIS w bezpieczeństwie narodowym, ocenie jakości zobrazowań lotniczych czy w rozpoznaniu satelitarnym. Przedstawiono również zastosowania GIS w Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz w zarządzaniu kryzysowym. Ostatnia sekcja dotyczyła zagadnienia biznesu. Uczestnicy tego panelu dyskutowali o wpływie map cyfrowych na proces decyzyjny oraz o wykorzystaniu narzędzi GIS w automatycznej wycenie nieruchomości, analityce rynku biurowego i retailowego czy w zarządzaniu nieruchomościami handlowymi. Wszystkie sekcje prowadzone były równolegle, a każdy uczestnik Kongresu mógł wybrać najbardziej interesujące go prelekcje. Wszystkie tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem i cechowały się wysokim poziomem merytorycznym.

Wiedza oraz doświadczenia, które zdobyliśmy podczas dwóch dni Kongresu są nieocenione i na pewno wykorzystamy je w przyszłym życiu zawodowym.

[AUTOREM RELACJI JEST KATARZYNA KRASIŃSKA]