Politechnika partnerem Farmy Dobrej Woli

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej od października 2017 roku bierze udział w projekcie Farma Dobrej Woli, który zakłada budowę nowoczesnego, innowacyjnego ośrodka dla niepełnosprawnych. Mimo, że projekt tworzy ponad stu studentów z dziesięciu kół naukowych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, to studenci zrzeszeni w KNGP stanowią znaczącą siłę działania projektu – koordynatorem całego projektu jest członek Koła, Krystian Cyganek, członkowie Koła stanowią także większość zespołu organizacyjnego, promocji, a przede wszystkim zespołu urbanistyczno-architektonicznego, odpowiedzialnego za kształt ośrodka – dlatego też Farma Dobrej Woli jest sztandarowym projektem Koła w tym roku akademickim. O Farmie pisaliśmy już w lipcu, jednak projekt był wówczas dopiero w powijakach, a obecnie dzięki wytężonej pracy gotowa jest już niemal pełna koncepcja; z przebiegiem projektu można zapoznać się na jego stronie internetowej oraz profilu na Facebooku.

20 lutego 2018 roku podpisane zostało porozumienie między Politechniką Warszawską, a beneficjentem projektu Farma Dobrej Woli, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo „Dobra Wola”. Dzięki podpisaniu przez prof. Janusza Walo, Prorektora ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej i Jacka Zalewskiego, Prezesa Stowarzyszenia „Dobra Wola” porozumienia w sprawie współpracy Politechnika Warszawska stała się Oficjalnym Partnerem Strategicznym Farmy Dobrej Woli!

Dzięki temu możemy liczyć na pełne wsparcie organizacyjne i naukowe uczelni. Notatkę o spotkaniu można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.