Nowy projekt – Community Maps PW

Ruszamy z nowym projektem Koła: Community Maps PW!

Celem Community Maps Program jest udostępnienie społeczności użytkowników GIS bezpłatnej, wieloskalowej mapy świata opracowanej z wykorzystaniem możliwie najlepszych dostępnych danych. Powstaje ona na bazie zasobów GIS, które zgadzają się udostępniać poszczególne państwa, miasta, powiaty, a także uczelnie, organizacje i firmy prywatne.

W ramach projektu Community Maps wykonana zostanie dokładna inwentaryzacja terenu Politechniki – na razie kampusu głównego, a później także pozostałych budynków Politechniki. Jako kolejny etap dzięki zebranym danym powstanie bardzo dokładna mapa PW, do której będzie miał dostęp każdy zainteresowany. Co więcej, dzięki współpracy z prof. Dariuszem Gotlibem z Zakładu Kartografii nasza mapa zostanie zintegrowana z Systemem Zarządzania Politechniką Warszawską, dzięki czemu zostanie połączona m.in. ze schematem wnętrz wszystkich budynków. W ramach prac została już przeprowadzona pierwsza inwentaryzacja oraz szkolenie z ArcGIS-a.

Koordynatorem projektu do końca semestru letniego jest Paulina Głąbikowska, a od semestru zimowego Michał Kozłowski.