Kołowa Szlachetna Paczka

W tym roku pownowie wraz ze Stowarzyszeniem Studentów GiK PW „GEOIDA” braliśmy czynny udział przy zbieraniu darów w ramach Szlachetnej Paczki. Dzięki zebranym artykułom spożywczym oraz ubraniom trzy rodziny spędzą nadchodzące święta w nieco lepszej atmosferze. Dziękujemy wszystkim za udział w Szlachetnej Paczce i zapraszamy do angażowania się w kolejne edycje :) Wspólnie zebraliśmy także pieniądze, które zostaną przekazane potrzebującym.

Podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pamiętajmy o tych, którzy są w gorszej sytuacji materialnej lub życiowej. Pomagajmy w miarę możliwości włączając się w różne akcje zbiórki artykułów żywnościowych dla bezdomnych, domów dziecka czy Domów Samotnej Matki. Wspólnie sprawmy, żeby te Święta były wyjątkowe!