Debata młodych w NOT

6 grudnia 2018 r. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się wydarzenie „Debata młodych – efektywny transport miejski”, w którym wzięli udział członkowie KNGP oraz Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej i Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Ruchu Drogowego, a także zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy, członkowie SITK RP oraz członkowie organizacji Zielone Mazowsze. Debatę poprowadziła mgr inż. Anna Górka z Wydziału Transportu PW. Tematyka debaty była bardzo szeroka i dotyczyła zagadnień transportu, logistyki, planowania przestrzennego, ekonomii czy psychologii.

deb