Community Maps na PW – postępy prac

Od dawna wspominamy o naszym długoterminowym projekcie – Community Maps – jest to kontynuacja projektu Pauliny Głąbikowskiej, a od zimowego semestru prowadzi go Michał Kozłowski.

Czym jest Community Maps? Projekt Community Maps PW ma na celu stworzenie map terenów Politechniki Warszawskiej zgodnie ze standardem Community Maps opracowanym przez ESRI. Przy okazji zajmujemy się sporządzaniem dokładnych planów wnętrz nieruchomości Politechniki Warszawskiej wraz z dodatkowymi informacjami (takimi jak obecność rzutnika czy rodzaj tablicy w sali). Z tych danych docelowo będą mogli korzystać pracownicy uczelni, studenci a także osoby zainteresowane wynajmem sali na uczelni.

Czego udało nam się dokonać przez ostatni rok pracy?

  • dzięki ankietom przeprowadzonym wśród studentów i pracowników uczelni zgromadziliśmy informacje na temat potrzeb użytkowników kampusu w zakresie informacji o terenie,
  • na podstawie zebranych informacji utworzyliśmy listę points of interest i tabelę atrybutów, które uwzględnimy w zbieraniu informacji,
  • dzięki pomocy naszych prowadzących: dr hab. inż. Dariusza Gotliba oraz mgr inż. Miłosza Gnata stworzony został prototyp aplikacji mobilnej dla operatorów – osób zbierających informację – czyli naszych pracowitych kołowiczów
  • rozdzielone zostały pomieszczenia do wstępnej inwentaryzacji – co oznacza, że ruszamy w teren!

W pierwszym etapie inwentaryzacji czekają na nas aktualizacja atrybutów informacji o pomieszczeniach oraz aktualizacja kształtu pomieszczeń. Trzymajcie kciuki za pomyślność prac!