Publikujemy Kartę Warszawską!

Po wielu miesiącach przygotowań publikujemy Kartę Warszawską! Jest to zbiór dobrych praktyk oraz wskazówek, jak powinno się zmieniać przestrzeń, by spełniała najwyższe standardy obecnego planowania. Chcielibyśmy, żeby polska przestrzeń była planowana w zgodzie z przedstawionymi zasadami. Zostały one wypracowane podczas ubiegłorocznych ogólnopolskich warsztatów typu charette Karta Warszawska – debata o polskiej gospodarce przestrzennej. W warsztatach wzięli udział studenci oraz osoby zajmujące się zawodowo gospodarką przestrzenną – z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Poznania i okolic oraz z Zielonej Góry. Poprzedzone one zostały częścią wykładową, w której wystąpili znamienici eksperci – prof. dr hab. Alina Maciejewska – dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii, prof. dr hab. inż. arch. Jan Maciej Chmielewski, dr inż. arch. Agnieszka Cieśla, dr hab. Barbara Szulczewska oraz dr inż. Andrzej Szymon Borkowski.

 

Karta Warszawska

Karta Warszawska (większy rozmiar)

Kontynuowaliśmy dyskusję internetowo, ponieważ niektóre punkty wymagały przedłużonych rozmów. Poruszyliśmy wiele kontrowersyjnych spraw, które nie są zbyt często omawiane w dyskusji publicznej – tak jak kwestie działek, czy centrów handlowych. Nie zabrakło także tematów dotyczących suburbanizacji, przestrzeni publicznych, zieleni, miejskiego handlu oraz terenów (po)przemysłowych. Wypracowanie wspólnych zasad w tak ważnych sprawach nie należało do łatwych i było poprzedzone wielogodzinnymi dyskusjami, jednak ostateczne efekty są zadowalające. Mamy głęboką nadzieję, że Karta Warszawska trafi do jak najszerszego grona odbiorców. Przede wszystkim chcielibyśmy jednak, aby jej zapisy przyświecały włodarzom miast w kształtowaniu przestrzeni. Na końcu Karty znalazł się Kodeks Dobrego Urbanisty – spis praktyk, które powinien wypełniać każdy dobry urbanista. Zachęcamy do szczegółowej lektury oraz udostępnienia!